مستندات وب سرویس API

مستندات وب سرویس نوران اس ام اس با ارائه نمونه کد انواع زبان های برنامه نویسی به شما کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن وب‌سایت و نرم افزار خود را به پیامک مجهز کنید.

● وب سرویس ارسال سریع پیامک (پترن)

با این وب سرویس پیامک شما کمتر از ۵ ثانیه بدون تایید ناظر انسانی انجام می شود.

● وب سرویس ارسال پیامک تکی و گروهی

از این وب سرویس می توانید برای اتصال به هرانچه تصویر کنید استفاده نمایید.

● وب سرویس ارسال پیامک از دفترچه تلفن

برای ارسال پیامک به مخاطبین ذخیره شده در دفترچه تلفن سامانه پیامک اقدام کنید.

● وب سرویس ارسال پیامک محله ای

برای ارسال پیامک به مخاطبین ذخیره شده در دفترچه تلفن سامانه پیامک اقدام کنید.

● وب سرویس ارسال پیامک کدپستی

برای ارسال پیامک به مخاطبین ذخیره شده در دفترچه تلفن سامانه پیامک اقدام کنید.

● وب سرویس ارسال پیامک به بانک مشاغل

از این وب سرویس می توانید برای برای ارسال پیامک به مخاطبین ذخیره شده در دفترچه تلفن سامانه پیامک اقدام کنید.

● وب سرویس ارسال پیام صوتی

برای ارسال پیام صوتی از طریق سامانه پیامک قابل استفاده می باشد.

● وب سرویس ارسال پیامک نظیر به نظیر

برای ارسال پیامک به مخاطبین ذخیره شده در دفترچه تلفن سامانه پیامک اقدام کنید.

● وب سرویس ارسال پیامک دوره ای

برای ارسال پیامک های دوره ای استفاده می شود.

● وب سرویس لغو ارسال پیامک دوره ای

برای لغو ارسال پیامک های دوره ای استفاده می شود.

● وب سرویس ساخت کاربر

برای ساخت حساب کاربری در پنل پیامکی استفاده می شود( ویژه نمایندگان)

● وب سرویس ارسال پیامک انبوه

برای ارسال پیامک انبوه (ارسال منطقه ای کشوری) از طریق وب سرویس قابل استفاده است

● وب سرویس دریافت نام استان ها

برای دریافت اسم استان‌ها مربوط به ارسال انبوه (ارسال منطقه ای کشوری) استفاده می شود.

● وب سرویس دریافت نام شهرها

برای دریافت اسم شهرهای مربوط به هر استان در وب سرویس ارسال انبوه (ارسال منطقه ای کشوری) استفاده می شود.

● وب سرویس دریافت تعداد شماره ارسال انبوه

برای دریافت تعداد شماره ها مربوط به ارسال انبوه (ارسال منطقه ای کشوری) استفاده می شود.

● وب سرویس دریافت وضعیت ارسال پیامک

از این وب سرویس می توانید برای دریافت وضعیت پیامک (رسیده به گوشی، رسیده به مخابرات، بلک لیست و… استفاده نمایید)

● وب سرویس وضعیت تایید پیامک

از این وب سرویس می توانید بررسی وضعیت تایید شدن، رد شدن، فعال بودن پیامک استفاده نمایید

● وب سرویس دریافت میزان اعتبار

برای دریافت شارژ موجود در سامانه پیامکی قابل استفاده است

● وب سرویس دریافت لیست دفترچه تلفن

برای دریافت لیست دفترچه تلفن های ذخیره شده در سامانه پیامک قابل استفاده است.

● وب سرویس دریافت تعداد شماره کد پستی

برای دریافت تعداد شماره های موجود برای یک کد پستی در سامانه پیامک استفاده می شود.

● وب سرویس دریافت بانک مشاغل

برای دریافت لیست بانک مشاغل موجود در سامانه اس ام اس قابل استفاده می شود.

●وب سرویس دریافت تعداد شماره های بانک مشاغل

برای دریافت تعداد شماره های بانک مشاغل موجود در سامانه اس ام اس قابل استفاده می شود.

● وب سرویس ارسال تیکت پشتیبانی

برای ارسال تیکت پشتیبانی از طریق وب سرویس قابل استفاده است.

● وب سرویس پاسخ به تیکت

برای پسخ به تیکت از طریق وب سرویس استفاده می شود.

● وب سرویس دریافت خطوط ارسال

برای دریافت شماره های فعال موجود در سامانه پیامک برای ارسال پیامک استفاده می شود.

● وب سرویس ارسال انبوه (پیش شماره)

از طریق این وب سرویس می توانید ارسال انبوه برای پیش شماره مورد نظرتان استفاده نمایید.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.